POLOHA

KDE SE NOVÝ DVŮR NACHÁZÍ

Nový dvůr je empírová stavba nacházející asi 3 km jižně od obce Lednice, a to nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka a necelý kilometr východně od chrámu Tří Grácií. Stavba Nového dvora byla součástí architektonické kompozice upravené krajiny mezi Lednicí a Valticemi a je zapsána jako samostatný objekt ve Ústředním seznamu kulturních památek.

Tato stavba je navíc součástí krajinné památkové zóny Lednicko-valtického areálu, který je zároveň zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

HISTORIE

Poměrně rozlehlý statek je tvořen čtyřmi přízemními křídly, která uzavírají velký pravoúhlý dvůr. Nový dvůr je jedna z posledních památek, které byly vybudovány v Lednicko-valtickém areálu, přičemž byla budována ve dvou stavebních etapách.

V letech 1809 – 1810 za Jana Josefa I. z Lichtenštejna byl podle projektu dvorního architekta a ředitele lichtenštejnské stavební kanceláře Josefa Hardtmutha (1785 – 1816) vybudován monumentální komplex skládající se ze čtyř křídel, která měla dvě hlavní průčelí, jež uzavírala rozlehlý vnitřní dvůr. V ose jihozápadního vstupního křídla byla obdélná stodola s valbovou střechou a se dvěma valeně zaklenutými vjezdy, v ose severovýchodního křídla byla široká brána s trojicí valeně zaklenutých otvorů s vjezdem ve střední ose. Severovýchodní křídlo sloužilo jako hospodářské stavby a v jihovýchodním křídle byly byty.

V letech 1819 – 1820, a to zřejmě dle projektu architekta Josefa Franz Engela (po 1776 – 1827), který byl v té době ředitelem lichtenštejnské stavební kanceláře, došlo v ose severovýchodní ohradní zdi obrácené k Mlýnskému rybníku k demolici tříosé vstupní brány a byl vybudován kruhový salet (tzv. rotunda) s krátkými přilehlými křídly. Na jeho vnějším průčelí byl vybudován pilířový portikus, kterým se vstupuje do kruhového sálu zaklenutého kopulí s výmalbou. Z vnější strany vypadá stavba jako chrám, který umožnuje vyhlídku k rybníku a přilehlé luka a pohled na stání dobytka v sousední místnosti. Rotunda je uvnitř rozdělena vysokou skleněnou překážkou na dvě části.

VYUŽITÍ

VÝZNAM PAMÁTKY.

Stavba původně sloužila k chovu vzácných merinových ovcí. Poté sloužila pro chov až dvaceti krav vzorového plemene černostrakatých švýcarských krav, jehož chov ve Valticích založil kníže Jan I. Josef z Lichtenštejna, a jejichž ustájení v rotundě bylo striktně uspořádáno tak, že krávy stály ve stájích svými hlavami proti návštěvníkům, kteří je přes prosklenou překážku pozorovali z kruhového sálu.

Pravděpodobně od 70. let 19. století se na Novém dvoře začalo s chovem koní, jež byli ustájeni v saletu, a to v místech, kde dřív byly ustájeny krávy. Rozvoj chovu koní si vyžádal další stavební úpravy, kdy zejména v roce 1887 byly v severozápadním křídle vybudovány stáje pro tažný dobytek, a to pro koně a voly. Po konfiskaci lichtenštejnského majetku a jeho přechodu pod Státní statek Valtice byl tento objekt takřka po celou dobu totalitního režimu využíván k živočišné výrobě a na historický význam památky bohužel nebyly brány ohledy. Až teprve v 80. letech minulého století se začalo přemýšlet o obnovení budov.

Výsledkem této snahy bylo založení chovu anglického plnokrevníka s dostihovou stájí. Postupem času však začal tento chov upadat a budova Nového dvora dále chátrala.

logo-web